Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Σχολικός Χώρος

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Βοιωτίας συνεχίζουμε την παρέμβαση στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας σχετικά με την οργάνωση του σχολικού χώρου…
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΟΔ Βοιωτίας συνεργάζεται με το 7ο Δημοτικό Λιβαδειάς θέτοντας το ζήτημα της ασφαλούς αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης … Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στις 11/02/2011…



Στις προθέσεις μας είναι να συνεχίσουμε την προσέγγιση του προβλήματος του σχολικού χώρου κατ' αρχή αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας στις συνθήκες της "κανονικής" καθημερινής λειτουργίας του και στη συνέχεια από την πλευρά της συμμετοχής του στην διαμόρφωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος για τους μικρούς μαθητές. Ο χώρος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο σαν άθροισμα αντικειμένων, χωρίς κοινωνικά, ψυχολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά...


Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στον κτισμένο χώρο , τα ατομικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάπτυξης του παιδιού.
Μια σχολική μονάδα με πλούσιο υλικό περιβάλλον προσφέρει πολλαπλούς προσανατολισμούς για τα ενδιαφέροντα των παιδιών ( μέσω του πλούτου και της ποικιλίας του υλικού) και μπορεί θα οδηγήσει στην εμφάνιση μιας διαφορετικής δυναμικής της συμπεριφοράς συσχετιζόμενης με τη δημιουργία μικρών ομάδων.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι μικροί μαθητές έρχονται σε επαφή με μια εθελοντική ομάδα έτσι ώστε ο όρος εθελοντισμός αποκτά γιαυτούς συγκεκριμένο βιωματικό περιεχόμενο και ακούνε μια σειρά κανόνες που αφορούν τις πρακτικές διαχείρισης μιας έκτακτης κατάστασης, του σεισμού. Στη συνέχεια ακολουθούν ένα σχέδιο εξόδου από το σχολικό κτήριο σε έκτακτες συνθήκες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: