Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Σχολικός Χώρος

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Βοιωτίας συνεχίζουμε την παρέμβαση στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας σχετικά με την οργάνωση του σχολικού χώρου…Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΟΔ Βοιωτίας συνεργάζεται με το 5ο Δημοτικό Λιβαδειάς θέτοντας το ζήτημα της ασφαλούς αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης …
Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στις 18/02/2011.

Το ζήτημα του σχολικού χώρου βέβαια είναι πολύ ευρύτερο από το θέμα της ασφάλειας είτε αυτό τίθεται υπό έκτακτες συνθήκες είτε αφορά την καθημερινή συνηθισμένη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Τρεις παράμετροι του χώρου αποτελούν ουσιαστικούς δείκτες της αλληλεπίδρασης υλικών και μη υλικών παραγόντων: Η διάρθρωση του χώρου, η αισθητική του και οι πρακτικές στον χώρο.
Η διαρρύθμιση περιγράφει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός χώρου, τα οποία μέσα από τις πρακτικές που ευνοούν, μας πληροφορούν για τα κυρίαρχα μοντέλα και αξίες και, κατά συνέπεια, για τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας του χώρου αυτού. Η αισθητική του χώρου αφορά στη διαμόρφωση των υλικών στοιχείων και συνδέεται με τα πρότυπα σχετικά με το «ωραίο» που επικρατούν σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο. Τέλος οι πρακτικές είναι συνήθεις τρόποι ενέργειας που διέπουν τις μορφές συμπεριφοράς του υποκειμένου στο χώρο, τις οποίες υιοθετεί για να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση ή για να πετύχει ένα ορισμένο στόχο, όταν πρόκειται να επικοινωνήσει, να εργαστεί, να μετακινηθεί κ.λ.π
Ο χώρος είναι το (υλικό) πεδίο στο οποίο γίνεται η σύνθεση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του υποκειμένου και σ΄ εκείνα του κοινωνικού του περιβάλλοντος και αποτελεί τον οργανωτή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Ο χώρος λειτουργεί με δύο κυρίως τρόπους : (1) Με τα ερεθίσματα που προσφέρει , ιδίως τα οπτικά και τα αντιληπτικά , μας παρέχει πλήθος πληροφοριών για τα πρότυπα συμπεριφοράς , τους ρόλους , τις κοινωνικές σχέσεις, τις αισθητικές και κοινωνικές αξίες σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.(2) Με τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη πρακτικών, μας περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: